Kurum Uzmanlık Tezleri


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Tez Adı Yazar Yıl
Türk Coğrafi İşaretler Mevzuatı, AB Mevzuatı ile Mukayesesi ve Bazı Önemli ülkelerdeki Coğrafi İşaretler Mevzuatı Hakan KIZILTEPE 2005
Coğrafi İşaretlerin Ekonomik Etkileri Serap TEPE 2008
Ülkelerin ve Coğrafi Bölgelerin Markalaşması Ersin AKSOY 2008
Coğrafi İşaretler Asu Yıldız COŞKUN 2001
Coğrafi İşaretlerin Tescili ve Denetimi Üzerine Farklı Ülke Sistemlerinin İncelenmesi ve Türkiye Uygulaması Neşe İLOĞLU 2014
AB Tescilli Coğrafi İşaretlerin Ayırt Edicilik Kriterleri ve Yöre ile Bağı Açısından İncelenmesi Özden İLHAN 2020
Coğrafi İşaretlerin Sosyoekonomik Etkileri İsmail DEMİR 2020
Avrupa Birliğinde Geleneksel Ürün Adı Uygulamaları  Zafer Gür  2020
Ulusal Ve Uluslararası Başarılı Örnekler Işığında Coğrafi İşaretlerin Etkin Yönetimi Merve Medine YILMAZBİLEN 2020