MEVZUAT

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adına ilişkin mevzuat ve kılavuzlar aşağıda verilmiştir. 

22.12.2016 Tarih ve 29944 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

24.04.2017 Tarih ve 30047 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

29.12.2017 Tarih ve 30285 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği
 
555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Mülga)

Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adları Başvuru Kılavuzu

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Kullanım Kılavuzu

Denetim Raporu Hazırlama Kılavuzu