YÖK Tezleri

Yasal Uyarı : Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi lisansüstü tezleri, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Ek Madde 40 hükümleri çerçevesinde  bilime  katkı sağlamak, bilimsel araştırma ve faaliyetleri desteklemek amacıyla elektronik ortamda erişime açmaktadır. Araştırmacılar tezlerin tamamı veya bir bölümünü yazarın izni olmadan ticari veya mali kazanç amaçlı kullanamaz, yayınlayamaz, dağıtamaz ve kopyalayamaz. Ulusal Tez Merkezi Web Sayfasını kullanan araştırmacılar, tezlerden bilimsel etik ve atıf kuralları çerçevesinde yararlanırlar.
 
Tez Adı Yazar Yıl Tez Türü
Türk hukukunda coğrafi işaret kavramı ve korunması GÖKMEN GÜNDOĞDU 2006 Yüksek Lisans
Coğrafi işaret olarak tescil edilmiş malatya kayısısının teknolojik özelliklerinin saptanması ve gıda güvenliği açısından araştırılması ELİF BETÜL AKIN 2006 Doktora
Coğrafi işaret koruması: 'Ege pamuğu işareti" üzerine bir çalışma DERYA NİZAM 2009 Yüksek Lisans
Ayvalık ve Memecik zeytinyağlarının coğrafi işaretleme amacıyla karakterizasyonu HURİ İLYASOĞLU 2009 Doktora
Coğrafi işaretlerin korunması MEHMET TUNCAY 2009 Yüksek Lisans
Coğrafi işaretli gıdalara ilişkin tüketici tercihleri üzerine bir araştırma: İstanbul örneği ASLI ZULUĞ 2010 Doktora
Yöresel ürün ve coğrafi işaretler: Fransa ve Türkiye üzerine bir inceleme HAYRİYE RANA DEMİRER 2010 Doktora
Coğrafi işaretlerin ekonomik etkileri: Mikro ve makro açıdan bir değerlendirme BİLGE ŞENTÜRK 2011 Yüksek Lisans
Yerel düzeyde ekonomik kalkınmada coğrafi işaretlerin kullanımı ve etkisi: Akşehir kirazı araştırması MUSTAFA KAN 2011 Doktora
Coğrafi işaretlerin korunması: Avrupa Birliği'ndeki hukuki çerçeve ve Türkiye uygulaması DİDEM ÖZGÜR 2011 Doktora
Dünyada ve Türkiye'de coğrafi işaretlemeler,Adapazarı Islama Köfte örneğiyle ESER ATAY 2013 Yüksek Lisans
Coğrafi işaretler ve kırsal kalkınma: Ezine peyniri örneği ALİ BULUT 2013 Yüksek Lisans
Kahramanmaraş kent merkezinde coğrafi işaretli ürünlere ilişkin tüketici tercihleri: Gemlik zeytini örneği YEŞİM MERAL 2013 Yüksek Lisans
Türkiye'de coğrafi işaretleme sisteminin mevcut yapısı YAĞMUR EROL 2014 Yüksek Lisans
Marka ürünler, coğrafi işaret ve tüketici algısı MISRA ÇAKALOĞLU 2015 Yüksek Lisans
Erzurum coğrafi işaretli yerel ürünlerin pazarlama taktik ve stratejileri DERYA BARAN 2015 Yüksek Lisans
Coğrafi işaretlerin tescili ve uygulama sürecindeki sonuçların analizi DUYGU YÜREKLİ 2015 Yüksek Lisans
Yerel değerlerin turizm ürününe dönüştürülmesinde coğrafi işaretlerin kullanımı: Siirt İli örneği ZOZAN OĞUZ 2016 Yüksek Lisans
Kırsal kalkınmada coğrafi işaretlerin etkisi: Gaziantep ve Siirt illeri örneği DERYA BAŞARAN 2016 Yüksek Lisans
Coğrafi işaret kavramı ve Devrek bastonu örneği SEVİL ÖZCAN 2016 Yüksek Lisans
Coğrafi işaretleme yoluyla gastronomik kimlik oluşturma ve gastronomik kimliğin destinasyon pazarlamasındaki rolü: Trakya örneği ÇİSEM KARAKULAK 2016 Yüksek Lisans
Türkiye'de coğrafi işaretli ürünlerin kırsal alana olan etkilerinin üretici açısından belirlenmesi: Finike portakalı örneği MÜNİRE ARIKAN 2017 Yüksek Lisans
Kentlerin rekabetinde önemli bir turizm faktörü olarak coğrafi işaretleme ve planlamaya yansıması BURCU ALTINER 2017 Yüksek Lisans
Coğrafi işaretli gastronomik ürünlerin bölge halkı tarafından algılanması üzerine analitik bir araştırma: Kars Kaşarı örneği YALÇIN YAMAN DURUSOY 2017 Doktora
Coğrafi işaretli gıda ürünlerinin şehir markalaşmasındaki rolü ELİF PINAR BAŞKAYA 2018 Yüksek Lisans
Coğrafi işaret ile tescilli ürünlerin gastronomik destinasyonlara etkisi: Kapadokya Bölgesi'nde bir araştırma FİRDEVS YÖNET EREN 2018 Yüksek Lisans
Coğrafi işaret tescilinin Antep fıstığı uluslararası rekabet gücü üzerindeki etkisinin ölçülmesi NAİME NİHAL BEYPINAR 2018 Yüksek Lisans
Restoran işletmelerinde satın alma sorumlularının coğrafi işaretli ürün algısı ve satın alma davranışlarının değerlendirilmesi: İzmir örneği ELİF ŞENER 2018 Yüksek Lisans
Coğrafi işaretli ve organik ürünler ile ilgili tüketicilerin bilgi seviyeleri, tutumları ve tüketim davranışları: Samsun ili örneği
Information levels, attitudes and consumption behaviors of consumers regarding geografhically indicated and organic products: Case of Samsun province, Turkey
MERVE YILMAZ 2020 Yüksek Lisans
Location aware multimedia content production using geotagged scenes in conjunction with maps and aerial imagery
Haritalar ve havadan görüntülerle coğrafi işaretli sahneler kullanan konuma dayalı multimedya içerik üretimi
LÜTFİ SEFA ÇELİK 2019 Yüksek Lisans
Ankara ili Çankaya ilçesinde coğrafi işaretli ürünlerde tüketici algısı (Beypazarı kurusu, Çubuk turşusu, Kalecik karası üzümü örneği)
Consumer perception of products with geographical indication in Ankara province Çankaya district (The case of Beypazarı cookie, Çubuk pickle, Kalecik karasi grape)
KEMAL SANCAK 2019 Yüksek Lisans
Türkiye'deki coğrafi işaretli peynirlerin umami tat yoğunluklarının belirlenmesi
Determination of umami taste intensities of cheeses with geographical indications in Turkey
EMİR HİLMİ ÜNER 2019 Doktora
Coğrafi işaretli Erzurum kadayıf dolması tüketici tercihleri ve ödeme istekliliğinin analizi
Consumer preferences and analysis of willingness to pay for Erzurum kadayif dolmasi with protected geographical indication
TUBA GÜLER 2019 Yüksek Lisans
Tüketicilerin coğrafi işaretli ürün farkındalığı ve algısının analizi
Analysis of consumers' awareness and perception of geographic marked products
SİNEM KÜÇÜKYILMAZ 2019 Yüksek Lisans
Coğrafi işaretli yöresel gıdaların turistik destinasyon pazarlamasına etkileri – Balıkesir ili örneği
Effects of local foods with geographical signs to touristic destination marketing – an example of Balikesir
HİLAL KESKİN 2019 Yüksek Lisans
Türkiye'nin coğrafi işaretleri ve bunların Türkiye ekonomisinde etkin kullanımları
Geographical indications of Turkey and their efficient use in Turkish economy
GÜVEN ŞAHİN 2019 Doktora
Coğrafi işaretlerin şehir markalaşmasına etkileri: Sakarya ili örneği
The effects of geographical signs on city branding: The model of Sakarya
DUYGU YALÇIN 2019 Yüksek Lisans
Konya örneğinde coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmi açısından önemi
The importance of products having geographical indication for gastronomy tourism: The case of Konya
TURGUT TEMİZ 2019 Yüksek Lisans
Coğrafi işaretli ürünlerin gastronomik kimlik oluşturmada etkisi: Afyonkarahisar örneği
The effect of geographically marked products increating gastronomic identity: A sample for Afyonkarahisar
FEHMİ ÖZKAN 2019 Yüksek Lisans
Kastamonu'ya gelen kayak turistlerinin coğrafi işaretli ürün algısı
Geographical marked product perception of ski tourists visiting kastamonu
SENEM DUMAN 2019 Yüksek Lisans
Ortaokul sosyal bilgiler dersi 6. sınıf ülkemizin kaynakları ünitesinin öğretiminde coğrafi işaretler kullanımının akademik başarıya etkisi
The effets of using geographical signs on academic success in the teaching of the middle scholl 6th grade social sciences unit of the resources of our country
NİHAL KÜLLÜ 2019 Yüksek Lisans
Coğrafi işaretlerin dış ticaret kanalıyla bölgesel kalkınmaya etkisi: Denizli ölçeği
The effect of geographical signs on regional development by the foreign trade: Denizli example
HASİBE SERVET 2019 Yüksek Lisans
Yerel ve kırsal kalkınmada coğrafi işaret: Zile pekmezi araştırması
Geographical indication in local and rural development: Research of Tokat Zile grape molasses
NİHAN TUĞÇE TOPBAŞ 2019 Yüksek Lisans
The role of food products protected under geographical indications on city branding
Coğrafi işaretli gıda ürünlerinin şehir markalaşmasındaki rolü
ELİF PINAR BAŞKAYA 2018 Yüksek Lisans
Coğrafi işaret ile tescilli ürünlerin gastronomik destinasyonlara etkisi: Kapadokya Bölgesi'nde bir araştırma
The effect of gastronomic destinations registered products with geographical indication: A research in the Cappadocia Region
FİRDEVS YÖNET EREN 2018 Yüksek Lisans
Coğrafi işaret tescilinin Antep fıstığı uluslararası rekabet gücü üzerindeki etkisinin ölçülmesi
Measuring the effect of geographical indication registration on Antep pistachio's international competitive power
NAİME NİHAL BEYPINAR 2018 Yüksek Lisans