Tescil Ettirenler İçin

Tescil ettiren kimdir?

Tescil edilen coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvurularını gerçekleştiren kişilerdir. Ancak 10 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu gereği, tek bir kişi veya firma coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı başvurusu yapıp tescil ettiremez. İlgili üreticilerin bir araya gelerek başvuru yapmaları gereklidir.

Tescil işlemlerinin gerçekleşmesi sonrasında coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescilinden beklenen faydanın gerçekleşmesi için tescil ettirenlerin yerine getirmesi gereken bir takım sorumlulukları vardır. Tescil ettirenlerin en önemli sorumluluğu, tescilden sonra tescil belgesinde belirlenen denetim mercii ile denetimleri koordine etmek ve her yıl düzenli olarak denetim raporlarının TÜRKPATENTe gönderilmesini sağlamaktır.

Tescilli coğrafi işareti ve geleneksel ürün adını üretenlerin ve pazarlamasında faaliyet gösterenlerin kendini tescil ettirene bildirmesi gerekmektedir. Fakat tescil ettiren gerekli çalışmaları yapıp üretim ve pazarlama faaliyetlerinde bulunanları kendi de tespit edebilir. Ayrıca tescil ettiren, denetime ilişkin masrafları denetlenenlerden talep edebilir. 

Denetim raporlarının TÜRKPATENT’e her yıl düzenli gelmemesi veya denetim raporlarındaki eksikliklerin zamanında giderilmemesi durumunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 43 üncü maddesindeki tescil ettirende değişiklik hükümleri uygulanır.

Tescil ettirenlerin diğer bir önemli görevi de ürünle ilgili yönetişim ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Bunun için çeşitli etkinlikler, reklamlar, festivaller gibi tanıtım faaliyetleri yapılabilir. Ayrıca pazarlama alanındaki sorunları çözmek de bu görevlerden biridir. Üreticilerin birlik haline gelmesi, hep birlikte hareket etmesi, ürünün üretimine ilişkin mümkünse kendi içlerinde bir oto-kontrol oluşturmasının sağlanması tescil ettirenin üstlenmesi gereken görevler arasındadır. Nihai olarak coğrafi işaret tescilinden istenen faydanın oluşması üreticilerin birlikte ve disiplinli olarak çalışmaları ve ürünlerine sahip çıkmalarına bağlıdır. 

Tescil ettirenler tescilli coğrafi işaretin yanlış veya amblemsiz kullanımını, coğrafi işareti çağrıştıran "tipte, stilinde, tarzında, türünde, yöntemiyle” gibi açıklamalar içeren şekilde coğrafi işaretin kötüye kullanımını veya taklidini tespit ettiği takdirde 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 53 üncü maddesi gereğince dava açma hakkına da sahiptirler.

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adını tescil ettirenler, tescilin sağladığı haklardan ve kullanımın denetimiyle ilgili sorumluluktan vazgeçebilirler. Bu vazgeçme talebini TÜRKPATENTe bildirmek zorundadırlar.

Tescil edilen coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı tescil ettirene inhisari hak sağlamaz.