Tüketiciler İçin

Coğrafi işaretler bilindiği gibi benzerlerinden farklı ve bu farklı kaynaklandığı ve ünlendiği yöre ile özdeşleşen ülkemizin milli ve kültürel değerleridir. Her yöremizin birbirinden değerli ve kaliteli ürünleri Kurumumuza yapılan başvurular ile koruma altına alınmakta ve coğrafi işaret tescili gerçekleştirilmektedir. Atalarımızdan miras kalan bu değerlerin gelecek nesillerimize özgün bir şekilde bırakılabilmesi için coğrafi işaretli ürünlerin alışverişlerimizde tercih edilmesi faydalı olacaktır.

Aşağıda sunulan amblemler, üzerinde bulundukları coğrafi işaretli ürünlerin yörelerinden kaynaklanan özelliklere haiz kaliteli ürünler olduğunu gösterir. Bu amblemlerin uygunsuz kullanımı 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu gereği cezai yaptırımlara tabidir.
 
MENŞE ADI
Menşe adı, özelliklerini üretildiği yöreye borçlu olan ve tüm üretim süreçleri özdeşleştiği yörede gerçekleşen coğrafi işaretleri gösterir.
MAHREÇ İŞARETİ
Mahreç işareti, belirgin bir özelliği veya ünü, özdeşleştiği yöreden kaynaklanan ürünleri gösterir.
GELENEKSEL ÜRÜN ADI
Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için en az otuz yıl süreyle kullanılan adlardır.
 
Yukarıda yer alan amblemler birlikte kullanıldığı coğrafi işaret ve geleneksel ürün adının 6769 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak tescil edilmiş olduğunu gösteren TÜRKPATENT tarafından oluşturulan işaretlerdir.

Amblem yönetmeliği 29 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Uygulama 10.01.2018’de yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik gereği coğrafi işaret tescilli tüm ürünlerde menşe adı veya mahreç işareti amblemlerinden uygun olanı kullanılmak zorundadır. Geleneksel ürün adı tescilli ürünlerin amblemsiz kullanımı yönetmelik kapsamında değerlendirilmemektedir.

Amblemin amacı; ürünün, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş bir coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı olduğu konusunda tüketiciyi bilgilendirmek, izlenebilirlik, kalite güvencesi ve denetleme faaliyetlerini kolaylaştırmaktır.

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescilleri ile:

Ayırt edicilik sağlanır,
Üretim metodu ve kalite garanti altına alınır,
Biyo-çeşitlilik korunur,
Sürdürülebilir ve izlenebilir ürün kalitesi sağlanır,
Ürün taklitçiliği ile mücadele edilir,
Ülkenin tarihi ve kültürel değerleri korunur,
Kırsal kalkınmaya katkı sağlanır,
Tüketici korunur.