Perakendeciler İçin

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları, perakende zincir mağazalar için de çok önemli fırsatlar içermektedir. Hali hazırda hemen hemen tüm perakende mağazalarda yer alan coğrafi işaretli ürünler tüketiciler tarafından özel bir ilgi ile karşılanmakta ve benzer ürünlerden daha yüksek fiyatla talep görmektedir. Bu durum perakende sektörünün coğrafi işaretlere ayrı bir önem vermesi ile daha da ileri noktalara taşınabilir. 

Coğrafi işaretli ürünlerin kanun gereği zorunlu olan ilgili amblemlerle birlikte tüketiciye sunulması bu ürünlerin tüketici nezdinde sahip olduğu değer ve önemi daha da arttırmakta ve benzer ürünlerden daha kolay ayırt edilmesini sağlamaktadır. 

Ayrıca bilindiği üzere perakende sektörünün coğrafi işaretlere mahsus olarak bazı yükümlülükleri de bulunmaktadır. Bu bağlamda 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun yer ve raf tahsisi konulu 12 inci maddesi, "Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satış alanlarının en az yüzde birine tekabül edecek şekilde raf alanı, mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile meslek kuruluşlarının uygun görüşü alınarak ticaret il müdürlüklerince belirlenen hızlı tüketim malı niteliği taşıyan yöresel ürünlerin satışına ayrılır." hükmünü haizdir.