Kullanım Koşulları

1. Kullanım Koşulları
Coğrafi İşaret Portalını aşağıda yazılı olarak belirtilen koşulları okuduktan sonra kullanınız. Bu portala bağlanarak portalın sunduğu hizmetlerden faydalanmaya başlamanız halinde portalın kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

2. Coğrafi İşaret Portalının Sahibi ve Amacı
İnternet sitesinin sahibi Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığıdır. Portalda yer alan her türlü bilgi ve belge TÜRKPATENT tarafından herhangi bir menfaat temin edilmeksizin sadece bilgilendirme amacı ile ücretsiz olarak sunulmaktadır. Farklı siteler tarafından ücret mukabilinde ticari amaçla kullandırılması yasaktır. TÜRKPATENT önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Kullanım Şartlarında, servis ve muhtevada değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, sitede yer aldığı andan itibaren yürürlüğe girer.

3. Fikri ve Sınai Haklar
Bu sitedeki tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığıdır. Sitede yer alan isim ve logolar üzerindeki haklar, 5846 sayılı FSEK, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre korunur. Sitedeki isim ve logolar çoğaltılamaz başkaları tarafından TÜRKPATENT’in yazılı izini olmadan kullanılamaz.

4. Hukuka Aykırılık
Bu portalda mevzuata, uluslararası sözleşmelere aykırı bir açıklama, bilgi veya unsur görüldüğü takdirde, bunun derhal TÜRKPATENT’e bildirilmesi gerekir.

5. Muafiyet
Coğrafi İşaret portalında yer alan bilgiler ve görsel malzemeler özenle hazırlanmış olmasına rağmen tamamen doğrulukları ve içerikleri tarafımızca garanti edilmemektedir. Özgün bir takım durumlara ilişkin birçok teferruata yer verilemediğinden sınai mülkiyet haklarına dair bütün ve otorite oluşturan bir kaynak olarak değerlendirilmemelidir. Kullanıcıların bu sitede yayınlanan bilgilerden dolayı herhangi bir işlemde bulunmadan önce profesyonel yardım almaları önerilir. Coğrafi İşaret portalında yer alan belgelere dayanılarak yapılan işlemlerden dolayı meydana gelebilecek zararlar mukabilinde portal sahibinin ve yetkililerinin hiçbir şahsi ve hukuki sorumluluğu yoktur.

Sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da kanuni olarak hiçbir garanti vermemektedir. Bu internet sitesinde yer alan her türlü bilgi ve belge TÜRKPATENT tarafından her hangi bir menfaat temin edilmeksizin sadece bilgilendirmek amacı ile sunulmakta olup, doğrulukları ve içerikleri tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu belgelere dayanılarak yapılan işlemlerden dolayı meydana gelebilecek zararlar mukabilinde site yetkililerinin hiçbir şahsi hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur.

6. İnternet Üzerinden İletişim Güvenliği
TÜRKPATENT virüs koruma önlemleri almış olmakla birlikte, internet üzerinden iletişim güvenliğini taahhüt etmemektedir. Her hangi bir bilgiyi kullanma veya materyali indirme durumunda, virüs, bilgilerin bozukluğa uğratılması, bilgisayar programlama rutinleri vb. gibi durumlarda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir.

TÜRKPATENT tarafından portala tam ve kesintisiz giriş sağlanacağı garanti edilmemektedir. Sitenin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik ve kusur veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflar da dahil olmak üzere hiçbir zarardan, TÜRKPATENT veya çalışanı, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmazlar.

7. Gizlilik Politikası
TÜRKPATENT, portalın kullanımı ile ilgili bilgi toplama hakkını saklı tutmaktadır. Site kullanıcılarından istenen bazı bilgiler (isim, meslek, posta adresi, telefon, belgegeçer numarası, e-posta adresi vb.) sitenin geliştirilmesi, güncel haber ve duyurular hakkında kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla TÜRKPATENT tarafından kullanılabilir.

8. Portal Güvenliği
Coğrafi İşaret Portalının güvenliğini ihlal eden kişi, hukuka aykırı fiillerinden dolayı hukuki ve cezai müeyyidelerle (bilişim suçları) karşılaşmalarının yanı sıra, doğmuş ve doğacak her türlü zarardan sorumlu tutulurlar.

9. Bağımsızlık
TÜRKPATENT internet portalından verdiği başka sitelere ait linklerin güvenilirliği ve içlerinde yer alan bilgiler hakkında herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Dış bağlantılı linklerin her zaman çalışacağına ve erişilebilir olduğuna dair kontrol garanti edilmemektedir. Hukuki sorumluluk site sahiplerine aittir.

10. Veritabanı ve Araştırma Hizmetlerinin Kabul Edilebilir Kullanımı
Coğrafi İşaret veritabanı hizmetleri, geniş kullanıcı kitlelerinin verilerimizden online bilgi edinebilme ihtiyaçlarını karşılamak amacına yönelik olarak tasarlanmıştır. Veritabanı hizmetlerinin ekipman ve bant genişliği sınırlamaları nedeniyle, topyekun veri indirme (download) kaynağı olması amaçlanmamıştır. Bireysel ya da otomatik olarak günlük veri tabanı erişimi ve veri indirimi çok sayıda olan, başka kullanıcıların hizmet alımlarını sınırlayan ya da erişimlerini engelleyen kişiler, firmalar veya IP adreslerinin hizmetlere erişimi herhangi bir bildirime gerek duyulmadan engellenebilir.