HAKKIMIZDA

Coğrafi işaret, Antep Baklavası, Aydın İnciri ve Malatya Kayısısı gibi benzerlerinden farklı ve bu farkı özdeşleştiği yöreye borçlu olan ürünlerimizdir. Bu anlamda coğrafi işaretler belli bir kaliteyi ve gelenekselliği ifade eder, yöreden kaynaklanan değerlerin muhafaza edilmesini sağlar. Böylece atalarımızdan bize miras kalan milli ve kültürel değerlerimiz gelecek kuşaklara bozulmadan ve değerini kaybetmeden aktarılır.

Geleneksel ürün adı ise; coğrafi işaret kapsamına girmeyen geleneksel üretim/işleme yöntemi yahut geleneksel bir bileşimden kaynaklanan veya geleneksel hammadde veya malzemeden üretilen ve ilgili piyasada en az 30 yıllık bir kullanımı olduğu kanıtlanan adlardır.  Bunlara örnek olarak pastırma, lokum gibi ürünleri sayabiliriz.

Coğrafi işaretlerin; pazarda ürünleri ayırt ederek pazarlama aracı olmak, yerel üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek, turizme katkıda bulunmak, ürün taklitçiliği ile mücadele etmek ve kalite göstergesi olmak gibi işlevleri bulunmaktadır. Coğrafi işaretler özellikle kırsal kalkınmanın desteklenmesinde önemli bir role sahiptir. 

Ülkemizde coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı koruması konusunda farkındalığı arttırmak, bu alanda çalışan kurum ve kuruluşları buluşturmak, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adına konu ürünlerle ilgili faaliyette bulunanlara yol göstermek ve yönetişimi geliştirmek amacıyla oluşturulan bu platformda coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarına ilişkin bilgi ve tecrübeler yer almaktadır.

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarının tescili için resmi mercii Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) dur.