BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru nasıl yapılır sunumu için tıklayınız!

Kimler başvuru yapabilir?
 • Üretici grupları
 • Ürünle ilgili kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik çıkarlarını koruyan dernekler, vakıflar, kooperatifler
 • Ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Ürünün tek bir üreticisi olması halinde bunu kanıtlamak şartıyla tek üretici.

TANIMLAR:
Üretici: Tarım ürünlerini, gıda maddelerini, madenleri, el sanatları ve sanayi ürünlerini üreten/işleyen/tedarik zincirinde yer alarak ürünün tescile konu özelliklerini etkileyen bir işlem yapan kişi
Üretici grubu: Kanuni oluşumuna/bileşimine bakılmaksızın aynı ürünün üreticilerinden oluşan birlik
 (6769 Sayılı SMK Madde 36)

Coğrafi işaret başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?
Coğrafi işaret başvurusu TÜRKPATENT elektronik başvuru sisteminin (EPATS) üzerinden yapılmalıdır (e-devlet üzerinden yapılan talep).

EPATS'a girilecek veriler Kanunda belirtilen coğrafi işaret başvuru şartlarını kapsamaktadır. Bunlar;  
 • Başvurunu yapanın kimliğine ilişkin bilgiler,
 • Coğrafi işaretin menşe adı veya mahreç işaretlerinden hangisine uygun olduğuna ilişkin açıklama
 • Ürün grubuna ilişkin bilgi
 • Coğrafi işaret tanımına uygunluğu kanıtlayan bilgi ve belgeler
 • Coğrafi alana ilişkin bilgi
 • Ürünün tanımı, ürünün ve gerekiyorsa hammaddesinin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerini açıklayan bilgi ve belgeler,
 • Üretim metoduna ve varsa söz konusu ürüne özelliğini veren yerel üretim teknikleri ile usul ve adetlere ilişkin bilgi ve belgeler
 • Coğrafi işaret tanımı kapsamında coğrafi işaret tesciline konu olan ürünün niteliğinin, ününün veya diğer özelliklerinin söz konusu coğrafi alan ile bağlantısını kanıtlayan bilgi ve belgeler
 • Ürünün söz konusu coğrafi alandaki tarihsel geçmişine ilişkin bilgi ve belgeler
 • Denetim biçimini ayrıntılı olarak açıklayan bilgi ve belgeler ve örnek denetim tutanağı
 • Coğrafi işaretin kullanım biçimi ve varsa etiketleme ve ambalajlama usullerini açıklayan bilgiler
 • Başvuru ücreti

Geleneksel ürün adı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?
Geleneksel ürün adı başvurusu TÜRKPATENT elektronik başvuru sisteminin (EPATS) üzerinden yapılmalıdır (e-devlet üzerinden yapılan talep).

EPATS'a girilecek veriler Kanunda belirtilen geleneksel ürün adı başvuru şartlarını kapsamaktadır. Bunlar;  
 • Başvurunu yapanın kimliğine ilişkin bilgiler,
 • Ürün adı ve grubuna ilişkin bilgi
 • Geleneksel ürün adı tanımına uygunluğu kanıtlayan bilgi ve belgeler
 • Ürünün tanımı, ürünün ve gerekiyorsa hammaddesinin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerini açıklayan bilgi ve belgeler,
 • Ürün içeriğinde yer alan hammadde ve diğer bileşenlerin özellikleriyle birlikte ürün karakteristiğini işaret eden ürün hazırlama tekniklerinin de açıklandığı üretim metodu tanımı
 • Denetim biçimini ayrıntılı olarak açıklayan bilgi ve belgeler ve örnek denetim tutanağı
 • Coğrafi işaretin kullanım biçimi ve varsa etiketleme ve ambalajlama usullerini açıklayan bilgiler
 • Başvuru ücreti