AVRUPA BİRLİĞİNDE COĞRAFİ İŞARET

Sunum için tıklayınız!

"Coğrafi İşaretlerin AB'de Tescili Eğitim Seti" kitapçık için lütfen tıklayınız
"Coğrafi İşaretlerin AB'de Tescili Eğitim Seti" sunum için lütfen tıklayınız

 
Sınai mülkiyet hakları koruması dünyanın her yerinde tescil gerçekleştirilen ülkede geçerlidir. Bu bağlamda, sınai mülkiyet hakları kapsamında olan coğrafi işaretlerin ülkemizde gerçekleştirilen tescilleri de yalnızca Türkiye sınırları içinde geçerli olmaktadır. Farklı ülkelerde koruma elde etmek için ya o ülkelerin mevzuatı çerçevesinde tescil başvurusunda bulunmak ya da uluslararası koruma sağlayan sistemler kapsamında başvuru yapmak gerekmektedir. Bu yollardan biri de Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında koruma sağlayan 2012/1151 sayılı Tarım Ürünleri ve Gıda Maddeleri Hakkında Kalite Tasarısı isimli Avrupa Konseyi Tüzüğü çerçevesinde Avrupa Komisyonuna başvuru yapmaktır. Avrupa Komisyonuna sadece tarım ürünleri ve gıda maddeleri ile ilgili coğrafi işaretler için başvuru yapılabilmektedir. 

AB nezdinde başvuru yapmak için öncelikle TÜRKPATENT’e başvuru yapılarak ülkemizde coğrafi işaret tescilinin gerçekleştirilmesi gereklidir. Başvurular tescil rttiren veya Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığı ile Avrupa Komisyonu'na gönderilmektedir. 
 
Gıda ve tarım ürünü olan coğrafi işaretlerin AB’de tescili, 1151/2012 sayılı Tüzük ve bu Tüzüğün 668/2014 sayılı Uygulama Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilir. Söz konusu yasal düzenlemelere, aşağıdaki adreslerden erişim sağlanabilir.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:343:0001:0029:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=OJ:JOL_2014_179_R_0007 

1151/2012 sayılı Tüzük ve 668/2014 sayılı Uygulama Yönetmeliği uyarınca:
  • Başvurular doğrudan AB Komisyonuna gönderilir.
  • Coğrafi işaretler, kaynaklandığı ülkedeki adıyla ve Latin harfleriyle yazılışı ile korunur.
  • Başvuru, “yasal oluşumuna ve bileşimine bakılmaksızın başvuruya konu ürünü üreten üreticilerden oluşmuş bir grup” tarafından yapılır. 
  • Başvurular, AB’nin resmi dillerinden birinde yapılır.
  • AB başvurusu için komisyon tarafından ücret talep edilmemektedir.
Başvuru içeriğinde yer alması gereken hususlar:
  1. Başvuru yapanın üretici grubu olduğunu kanıtlar nitelikte belge (ürün ile ilgili üreticilerin başvuru yapan kuruma üye olduklarına dair belge)
  2. Single Document
  3. Specification
  4. Tescil Belgesi ve çevirisi


AB Başvurusu Yapacaklara Single Document Rehberi
Single Document Taslağı
Örnek Specification

 

AB Nezdinde Başvuru ve Tescillerimiz 

Avrupa Komisyonunca incelenerek tescil edilmiş coğrafi işaretler ile inceleme aşamasındaki başvurular E-Ambrosia veri tabanında yer almaktadır. Avrupa Komisyonunun söz konusu veri tabanına ulaşmak için lütfen tıklayınız.   Söz konusu linkten ürün kategorilerine ve ülkelere göre arama yapılabilmektedir. 

Ayrıca, 25.11.2020 çevrimiçi “Coğrafi İşaretlerin Güçlendirilmesi (Strengthening Geographical Indications)” Konferansı'nda, Komisyon, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde korunan tüm coğrafi işaretler için yeni bir arama veri tabanı olan GIview'i başlatmıştır.

Önceki veri tabanına göre daha kullanışlı bir ara yüze sahip olan GIview, AB'de kayıtlı GI'lere ilişkin veriler için tek bir giriş noktası sağlayarak, tüketiciler, üreticiler ve fikri mülkiyet uzmanları için faydalı bir kaynak niteliğinde olmakla beraber, ikili ve çok taraflı anlaşmalar yoluyla AB düzeyinde korunan AB dışı coğrafi işaretler ve AB dışı ülkelerde korunan AB coğrafi işaretleri hakkında ayrıntılı bilgiler içermektedir.

Söz konusu veri tabanı Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü’nün (DG AGRI) resmi kayıtlı verileriyle sürekli güncellenmekte ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından geliştirilmekte ve sürdürülmektedir. Bahse konu veri tabanına https://www.tmdn.org/giview/ adresinden ulaşılması mümkündür.

Hali hazırda AB nezdinde 21 coğrafi işaretimiz tescil edilmiştir. Bunlar:

"Antep Baklavası / Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Aydın Kestanesi, Milas Zeytinyağı, Bayramiç Beyazı, Taşköprü Sarımsağı, Giresun Tombul Fındığı, Antakya Künefesi, Suruç Narı, Çağlayancerit Cevizi, Gemlik Zeytini, Edremit Zeytinyağı, Milas Yağlı Zeytini, Ayaş Domatesi, Maraş Tarhanası, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Ezine Peyniri, Safranbolu Safranı, Aydın Memecik Zeytinyağı ve Araban Sarımsağı"dır.