Üreticiler İçin

Üretici kimdir?

Üretici; tarım ürünlerini, gıda maddelerini, madenleri, el sanatları ve sanayi ürünlerini üreten veya işleyen yahut tedarik zincirinde yer alarak ürünün tescile konu özelliklerini etkileyen bir işlem yapan kişiyi; üretici grupları ise kanuni oluşumuna veya bileşimine bakılmaksızın aynı ürünün üreticilerinden oluşan birliği ifade eder (6769 Saylı SMK Madde 36). 

Tescilli coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları Sicilde belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin üretimi veya pazarlamasında faaliyet gösterenler tarafından kullanılır. 

Kamu kurumlarının uhdesinde olan piyasa gözetim ve denetimi dışında kalan ve her bir coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı için tescil ile belirlenen denetim merciinin görevlerini tam olarak yerine getirmesi gerek üreticiler gerek tüketiciler için son derece önemlidir.

Üreticiler ile pazarlama faaliyetinde bulunanlardan üretici olmayıp tedarik zincirinde yer alarak ürünlerin tescile konu özelliklerine etkisi bulunanlar, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adına yönelik faaliyet gösterdiklerine dair tescil ettirene bildirimde bulunur. 

Bu bildirim, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescilinin Bültende yayımından sonraki altı ay içinde; tescilli coğrafi işaret ve geleneksel ürün adına konu ürünün üretimi ve pazarlama faaliyetine tescilden sonra başlayacak olanlar için ise üretim ve pazarlama faaliyetine başlama tarihinden itibaren altı ay içinde yapılır 

Yalnızca satış faaliyetinde bulunanların tescil ettirene bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Tescil edilmiş coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının kullanım hakkına sahip olan kişiler, söz konusu coğrafi işaret veya geleneksel ürün adını amblem ile birlikte ürün veya ambalajı üzerinde kullanır. Coğrafi işaretler bakımından amblemin kullanılması zorunludur. 
 
Ürünün niteliği gereği, amblem ile birlikte coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılamadığı durumlarda, amblem ile tescilli işaret veya ad, kullanım hakkına sahip olanlar tarafından işletmede kolayca görülecek şekilde bulundurulur. 
(SMK Uygulama Yönetmeliği Madde 44).