Coğrafi İşaretlerde Farkındalık Artıracak Kamu Spotu Yayında

Bilindiği üzere Türk Patent ve Marka Kurumu ülkemizin teknolojik ve endüstriyel gelişimine katkı sağlamak amacıyla, patent, faydalı model, marka, tasarım ve coğrafi işaretlere ilişkin tescil faaliyetlerinin yanı sıra bu haklarla ilgili olarak toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturulmasına yönelik faaliyetler yürütmektedir.  

2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle başlatılan, “Sürdürülebilir Coğrafi İşaretleri Yönetmek ve Desteklemek İçin İdari Sistemlerin Güçlendirilmesi Projesi”kapsamında coğrafi işaretlerle ilgili farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla bir kamu spotu hazırlanmış olup yayınlanmaya başlamıştır.