Depremden Etkilenen Şehirlerimizde Sınai Mülkiyetle İlgili Hak Düşürücü Sürelerin Durması

11/02/2023 tarihli ve Mükerrer 32101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11/02/2023 tarihli ve 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, Kararname kapsamına giren ilgililer bakımından sınai mülkiyet başvuru ve tescil süreçlerine ilişkin hak düşürücü süreler, 6 Nisan 2023 tarihine kadar durmuştur.

Kararnamenin uygulamasına ilişkin ayrıntılı bilgiler bilahare paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.