Avrupa Birliği'nde Coğrafi İşaret Tescili Eğitimi -18 Ekim 2021 - Saat: 14.00 (11.10.2021)

18 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 14.00’te TÜRKPATENT Coğrafi İşaretler Dairesi Sınai Mülkiyet Uzmanı Dr. Özden İLHAN tarafından ülkemizde tescilli coğrafi işaretlerin Avrupa Birliğinde tescil sürecine ilişkin “AB’de Coğrafi İşaret Tescili Eğitimi" gerçekleştirilecektir. Webinarda başvuru süreçleri hakkında bilgilendirme yapılacak olup, mevcut ve hazırlık aşamasında olan dosyalarla ilgili sorular da cevaplandırılacaktır.

80 kişi ile sınırlı olan webinar için 17 Ekim 2021 saat 16.00’ya kadar cografiisaret@turkpatent.gov.tr e-posta adresine katılım bildirimi (ad, soyad, kurum/kuruluşu ve e-posta bilgilerini içerecek şekilde) yapılması gerekmektedir. Talep olması halinde webinar daha sonraki bir tarihte tekrar edilecektir.

KAYITLAR KAPANMIŞTIR.

 

Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esasla Hakkında Tebliğ Kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından hazırlanmıştır.

18 Ekim 2021 Pazartesi günü elektronik ortamda gerçekleştirilecek olan etkinliğe katılım amacıyla TÜRKPATENT’le paylaşılan kişisel verileriniz etkinliğe katılımınızın sağlanması amacıyla işlenecektir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5’inci maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik veya otomatik olmayan yolla işlenecektir.

İşlenen kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmayacak olup, etkinlik bitiminde imha edilecektir.

Etkinlik esnasında video kaydı alınmayacaktır ancak etkinliğin sosyal medyada yahut başkaca mecralarda duyurulması amacıyla, katılımcıların kişisel verilerini ihlal etmeyecek biçimde ve gerekli maskelemeler yapılarak toplantının ekran görüntüsü paylaşılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe göre Türk Patent ve Marka Kurumunun bulunduğu, Gazi Mahallesi, Hipodrom Caddesi No:13 06560 Yenimahalle/ANKARA adresine yazılı olarak veya kvkk@turkpatent.gov.tradresine e-posta yoluyla ilebilirsiniz.